Могу ли я выйти на досрочную пенсию?[:ua]Чи можу я вийти на дострокову пенсію?


ВОПРОС: Здравствуйте!
Мне 55 лет, стаж работы — 32 года. Уволена. Не работаю. Переселенец из Донецка.
Могу ли я выйти на досрочную пенсию? Если да, какие необходимо собрать документы и алгоритм действий для её оформления. Возможно, мне положены ещё какие-нибудь выплаты?

ОТВЕТ: Вечер добрый, закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» от 01.10.2011 устанавливает единый возраст (60 лет) как для мужчин, так и для женщин, по достижении которого и при наличии страхового стажа не менее 15 лет можно претендовать на получение пенсии по возрасту.
До достижения этого возраста право на пенсию по возрасту имеют только женщины 1961 г. р. и старше. Женщины, родившиеся до 30 сентября 1956 г., имеют право выйти на пенсию, как и раньше, в 55 лет.
Женщины, родившиеся с 1 октября 1956 г. по 31 марта 1957 г. — в 55 лет и 6 месяцев; с 1 апреля 1957 г. по 30 сентября 1957 г. — в 56 лет; с 1 октября 1957 г. по 31 марта 1958 г. — в 56 лет и 6 месяцев; с 1 апреля 1958 г. по 30 сентября 1958 г. — в 57 лет; с 1 октября 1958 г. по 31 марта 1959 г. — в 57 лет и 6 месяцев; с 1 апреля 1959 г. по 30 сентября 1959 г. — в 58 лет; с 1 октября 1959 г. по 31 марта 1960 г. — в 58 лет и 6 месяцев; с 1 апреля 1960 г. по 30 сентября 1960 г. — в 59 лет; с 1 октября 1960 г. по 31 марта 1961 г. — в 59 лет и 6 месяцев; с 1 апреля 1961 г. по 31 декабря 1961 г. — в 60 лет. При этом, этим женщинам при назначении пенсии предусмотрен процент повышения за отсрочку более позднего выхода на пенсию, начиная с 55 и до 60 лет, в размере 2,5% за каждые 6 месяцев.

Интересно -   Почему у отдела кадров просят предоставить копии справки перселенца[:ua]Чому у відділу кадрів просять надати копії довідки перселенца

Обращение за назначением пенсии по возрасту может осуществляться в любое время после возникновения права на пенсию, но не ранее, чем за месяц до достижения пенсионного возраста. Заявление о назначении пенсии подается в органы ПФУ лично по месту жительства (регистрации как ВПЛ) либо через своего представителя, выдав ему нотариальную доверенность.
Для оформления пенсии по возрасту необходимы следующие документы: справка о присвоении идентификационного номера; трудовая книжка или документы о стаже, определенные Порядком подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №637 от 12.08.1993; справка о зарплате за период страхового стажа до 01.07.2000, а начиная с 01.07.2000 г. — индивидуальные сведения о застрахованном лице, которые выдаются отделом персонифицированного учета; документы о месте жительства (регистрации); документы, свидетельствующие об особом статусе лица; копию паспорта, документа об образовании (дневная форма обучения), свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о заключении брака (при смене фамилии).[:ua]ПИТАННЯ: Здрастуйте!
Мені 55 років, стаж роботи — 32 роки. Звільнена. Не працюю. Переселенець з Донецька.
Чи можу я вийти на дострокову пенсію? Якщо так, які необхідно зібрати документи та алгоритм дій для її оформлення. Можливо, мені покладені ще якісь виплати?

ВІДПОВІДЬ: добрий Вечір, закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 01.10.2011 встановлює єдиний вік (60 років) як для чоловіків, так і для жінок, при досягненні якого і за наявності страхового стажу не менше 15 років можна претендувати на отримання пенсії за віком.
До досягнення цього віку право на пенсію за віком мають жінки 1961 р. н. і старше. Жінки, що народилися до 30 вересня 1956 р., мають право вийти на пенсію, як і раніше, в 55 років.
Жінки, які народилися з 1 жовтня 1956 р. по 31 березня 1957 року — у 55 років і 6 місяців; з 1 квітня 1957 р. по 30 вересня 1957 року — у 56 років; з 1 жовтня 1957 р. по 31 березня 1958 року — у 56 років 6 місяців; з 1 квітня 1958 р. по 30 вересня 1958 р. — у 57 років; з 1 жовтня 1958 р. по 31 березня 1959 р. — у 57 років і 6 місяців; з 1 квітня 1959 р. по 30 вересня 1959 р. — 58 років; з 1 жовтня 1959 р. по 31 березня 1960 р. — у 58 років 6 місяців; з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 р. у 59 років; з 1 жовтня 1960 р. по 31 березня 1961 р. у 59 років 6 місяців; з 1 квітня 1961 р. по 31 грудня 1961 р. — у 60 років. При цьому, цим жінкам при призначенні пенсії передбачений відсоток підвищення за відстрочку більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 до 60 років, в розмірі 2,5% за кожні 6 місяців.

Интересно -   Как оформить справку о смерти на территории Украины?[:ua]Як оформити довідку про смерть на території України?

Звернення за призначенням пенсії за віком може здійснюватись у будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. Заява про призначення пенсії подається до органів ПФУ особисто за місцем проживання (реєстрації як ВПЛ) або через свого представника, видавши йому нотаріальну довіреність.
Для оформлення пенсії за віком необхідні такі документи: довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; трудова книжка або документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №637 від 12.08.1993; довідка про зарплату за період страхового стажу до 01.07.2000, а починаючи з 01.07.2000 р. індивідуальні відомості про застраховану особу, які видаються відділом персоніфікованого обліку; документи про місце проживання (реєстрації); документи, що свідчать про особливий статус особи; копію паспорта, документа про освіту (денна форма навчання), свідоцтва про народження дитини, свідоцтва про укладення шлюбу (при зміні прізвища).